De tas

Op school stomen we onze kinderen klaar voor de toekomst. De mobiele telefoon neemt een prominente plaats in in ons dagelijks leven. Ook moeten we de leerlingen/ studenten leren om hier mee om te gaan. Er zijn dan ook steeds meer docenten die dit inzicht delen en zoeken naar een manier om moderne media een zinvolle plek te geven binnen de klas. Enerzijds wordt bewezen dat het betrekken van smartphones in de klas leidt tot meer betrokkenheid, anderzijds worden de leerlingen afgeleid door de sociale activiteiten die op de achtergrond pop-uppen.

Bezwijken voor de sociale druk om in communicatie te zijn, wint het regelmatig van de behoefte op te willen letten tijdens de les. Het vermogen om langere tijd te focussen en geconcentreerd te zijn is voor studeren essentieel. Door de komst van de smartphone neemt onze spanningsboog daarin juist af. Elk onbewaakt ogenblik wordt naar de smartphone gegrepen en onze gedachte springt ongeremd van de ene prikkel naar de andere: verveling bestaat bijna niet meer. En zo wordt het voor de doorsnee puberhersenen bijna ondraaglijk om zich lange tijd op één ding te concentreren; zeker als het brein ook in de les alle ruimte krijgt om af te dwalen.

Scholen weten niet hoe ze met het mobiele telefoongebruik van leerlingen moeten omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Academie voor Media en Maatschappij onder 120 scholen (bron: NOS)

Kortom, het is hoog tijd dat scholen een goed beleid ontwikkelen dat aansluit bij de huidige mediaontwikkelingen en tijdgeest. Wij denken de oplossing te hebben voor in de klas: De telefoon-tas. In elk klaslokaal hangt een telefoon-organizer waarbij elke leerling een eigen nummer heeft. Aan het begin les stopt de leerling de telefoon in zijn ‘eigen’ nummer. Op deze manier is de leerling niet afgeleid door trillingen, piepjes of pop-ups. De docent kan wel heel gemakkelijk de telefoon laten pakken wanneer hij de telefoon functioneel wil inzetten bij een bepaalde opdracht en dus de leerling/ student leert omgaan met de smartphone. Oftewel ‘bewust telefoongebruik’ in de klas. De telefoontas brengt rust en duidelijkheid in de hoofden van de leerlingen/ studenten en dus in de klas!

Afmetingen van de tas:
L = 84 cm
B = 60 cm

Regels in de klas?

 Is de school verantwoordelijk?