Hoe vind je dit?

Mijn telefoon gaat. Ik zie dat mijn lieve vriendin me belt, dus ik neem op. Ze begint gelijk te ratelen: ‘moet je horen, ik krijg net een mail van school dat Anna haar toets over moet doen omdat er een aantal leerlingen de antwoorden uit hun hoofd heeft geleerd. Anna heeft deze week 10 toetsen en nu moet ze er ook nog 1 overdoen. Belachelijk toch? Dan moet de docent zorgen dat het niet gebeurt, nu is de rest de klos’. We kletsen nog wat door en we beëindigen ons gesprek.

Ik denk er nog een paar keer over na die avond. Het is inderdaad wel enorm vervelend voor het meisje. Einde schooljaar, tien toetsen, wiskunde vindt ze al zo moeilijk.. Maar ja, voor de docent is het ook vervelend. Ik weet hoe druk we allemaal zijn in het onderwijs. Nu moeten we ons dus ook nog bezig houden met verschillende versies omdat leerlingen foto’s maken van toetsen. Alleen getalletjes veranderen is niet genoeg, want als de leerling de soort vraag weten, hebben we als nog geen reëel beeld. En dit moet, want we mogen met ons gemiddelde schoolexamencijfer niet teveel afwijken van het centraal examencijfer. Kortom: We moeten dus voor elke klas een andere toets maken, elk jaar opnieuw.. want een fotootje is zo gemaakt van de toets. En we zijn al zo druk! En nee.. het is onmogelijk als surveillant om 30 leerlingen het hele uur volledig in de gaten te houden.

Sja, wat vind ik nou eigenlijk van deze situatie?? Lastig.. zowel voor de docent als voor de leerlingen een vervelende situatie..

Wel heb ik een idee over hoe ik het kan voorkomen in de toekomst.. telefoon-tas.nl