De verantwoordelijkheid van de school?

Duidelijk moet zijn dat leerlingen de keuze hebben om de telefoon thuis te laten, in hun kluis te bewaren of in de telefoon-tas te deponeren.  Ook is het van groot belang dat er in de schoolgids/ het schoolreglement vermeld staat dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal. In principe is dit voldoende, maar zekerheidshalve zou je als school naast elke tas een bordje/ geplastificeerd papiertje op kunnen hangen waarop nadrukkelijk staat dat de leerling de keuze heeft om de telefoon in de kluis te bewaren en dat de school niet verantwoordelijk is voor diefstal/ beschadiging.

Omdat je als school in feite toch de leerling verzoekt/ verplicht om de telefoon af te geven en in bewaring te nemen, moet je als school er alles aan doen dat de telefoons niet stuk/ kwijt/ zoek raakt (zorgplicht). Het is dus van belang dat er zowel aan het begin als aan het eind van de les op toe wordt gezien dat de telefoons gedeponeerd en gepakt worden. En dat de leerlingen pas het lokaal verlaten als iedereen weer in het bezit is van zijn/ haar telefoon. Op deze manier heb je de zorgplicht in acht genomen. Onze ervaring is dat docenten en leerlingen hier gauw hun weg/handigheid in vinden.

Voor de enkele keer dat bijvoorbeeld het toezicht niet voldoende was, zou het verzekeringswerk worden. Onze ervaring is dat er nauwelijks problemen zijn met telefoons kwijt of beschadigd raken, juist omdat de sociale controle groot is. Elke leerling heeft immers altijd hetzelfde vakje. Leerlingen weten precies van wie welk vakje is.

Aan dit stuk kunnen geen rechten worden ontleend.